Akcionāri

Sabiedrības pamatkapitāls  ir EUR 2 916 552 (divi miljoni deviņi simti sešpadsmit tūkstoši pieci simti piecdesmit divi Euro) vienas akcijas vērtība ir EUR 142.20 (viens simts četrdesmit divi Eiro divdesmit eirocenti), visiem dalībniekiem kopā pieder 20510 akcijas.

Juridiskās personas

itera logo 2013 mazs

    

ITERA INTERNATIONAL ENERGY LLC 60,98%

Fiziskās personas
 


Juris Savickis
9,76%

       


Guntis Ulmanis
4,88%

       


Aigars Kalvītis 
9,76%


Guntis Rāvis 
9,76%

 


Aldis Pauniņš 
2,43%

 


Krists Freibergs 
2,43%

 

СОГАЗ MasterCard Ростелеком Eriell МегаФон Coca-Cola Haier Hankook Championat